- JU -

v prvom mesiaci 200 položiek zaúčtovaných 100 % zľava

- PU -

v prvom mesiaci prvých 200 zaúčtovaných položiek v denníku 100 % zľava

- PaM -

100% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

Cenník

Ceny poskytovaných služieb sú stanovené dohodou v závislosti na rozsahu poskytovaných služieb podľa náročnosti

V cene za doklad je zahrnuté:

 • zaúčtovanie došlej faktúry
 • zaúčtovanie vyšlej faktúry
 • zaúčtovanie bankového výpisu
 • zaúčtovanie pokladničného dokladu
 • zaúčtovanie interného dokladu
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočte odpisov
 • komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad sú zahrnuté v cene

Ceny základných služieb

 • účtovný zápis jednoduché účtovníctvo – neplatca DPH: 0,60 €
 • účtovný zápis jednodhuché účtovníctvo – platca DPH: 0,70 €
 • účtovný zápis podvojné účtovníctvo – neplatca DPH : 0,80 €
 • účtovný zápis podvojné účtovníctvo – platca DPH : 0,90 €
 • spracovanie mzdy – 1 zamestnanec v TPP: 8,00 €
 • spracovanie výkazu: 6,00 €
 • spracovanie priznania DPH: 30,00 €
 • spracovanie priznania DPFO – nepodnikateľ (typ A): 20,00 €
 • spracovanie priznania DPFO+ prílohy – podnikateľ (typ B): 30,00 €
 • spracovanie priznania DPPO+ prílohy : 80,00 €

Služby zahrnuté v cene paušálov:

 • spracovanie DPH (u plátcu), účtovná závierka, vrátene daň. priznania a výkazov
 • spracovanie štatistiky
 • daň z motorových vozidiel, zúčtovanie cestovných príkazov
 • vyhotovenie valného zhromaždenia o HV, vyhotovenie listu na ORSR
 • zastupovanie pred daňovým úradom
 • zastupovanie pri jednaní s inštitúciami zdravotného a sociálneho poistenia
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska
 • bezplatné konzultácie a poradenstvo

Iné služby

 • súhrný výkaz
 • intrastat
 • vedenie knihy jázd – cena dohodou, podľa rozsahu a náročnosti
 • skladová evidencia – cena dohodou, podľa rozsahu a náročnosti
 • návšteva v sídle klienta: Bratislava: 10,–€ , prípadne dohodou podľa vzdialenosti
 • ekonomické a účtovné poradenstvo u klienta: 1 hod. = 12,– €
 • ekonomické a účtovné poradenstvo písomne: 1 písomná odpoveď zaslaná mailom = 5 €
 • vypracovanie vnútropodnikových smeníc – základný balík 8 smerníc = 200,– €

Bližšie informácie poskytneme telefonicky alebo e-mailom na základe Vami poskytnutých informácii. Každú ponuku prehodnocujeme individuálne podľa charakteru podnikania a právnej formy.