- JU -

v prvom mesiaci 200 položiek zaúčtovaných 100 % zľava

- PU -

v prvom mesiaci prvých 200 zaúčtovaných položiek v denníku 100 % zľava

- PaM -

100% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

O mne

Absolvovala som SPŠ-potravinársku v Nitre v roku 1980.

Prešla som rôznymi zamestnaniami, ktoré boli zamerané na výrobnú prax v potravinárskom priemysle. Po absolvovaní všetkých oddelení od výroby až po spracovanie výrobných kalkulácii som sa prepracovala na vedúcu funkciu ekonomického oddelenia. Tu som získala dôležitú prax s vedením kolektívu a zároveň ucelený prehľad o celom chode výrobného podniku po všetkých stránkach od technického zabezpečenia až po ekonomické a finančné zabezpečenie. Absolvovala som rôzne vzdelávacie kurzy od podvojného účtovníctva , cez daňové poradenstvo, s aplikáciou účtovných a daňových zákonov.

Získaním nových skúsenosťí s aplikovaním ERP systému v rôznych účtovných jednotkách , jeho dôležité a efektívne zavádzanie do praxe mi otvorilo naplno cestu pre samostatné podnikanie v oblasti spracovania kompletného účtovníctva pre podnikateľov aj pre fyzické osoby a daňového poradenstva. Z doterajšej praxe viem správne posúdiť kde sú rezervy v danej spoločnosti a na čo sa zamerať pri ich odstránení.

Mám dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva, účtovnými závierkami a auditom

, nakoľko som pracovala ako ekonómka 8 rokov v potravinárskom priemysle. Zostavovala som daňové priznania: DPH, daň z príjmu PO,cestnú daň, Zostavovala som podklady pre audit, vnútropodnikové smernice , mesačne správy o hospodárení pre predstavenstvo a spracovávala som celú agendu pri žiadostiach o podporu z EU fondov a štátne dotácie.

Pracovala som v programe MRP –podvojné účtovníctvo, ERP- systém QI čo je elastický program so všetkými modulmi, účtovníctvo,financie, sklady, výroba, mzdy, personalistika, nákup a predaj, a tiež v programe Money S3.

Ovládam jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové zákony

, prácu s PC – Word, Excel, Internet, Outlook.

Nemecký jazyk a ruský jazyk

ovládam na komunikatívnej úrovni.

Klientami

mojej firmy sú živnostníci podnikajúci v rôznych oblastiach, ale taktiež obchodné spoločnosti. Klientom vykonávam nielen služby vedenia účtovníctva, ale aj poradenstvo v daňovej problematike. V mene klienta jednám aj s inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia, daňovými úradmi a ostatnými úradmi. Zastupujem klientov pri rôznych kontrolách.

K prioritám mojej firmy patrí vysoká úroveň poskytovaných služieb, diskrétnosť, kvalita služieb a dodržiavanie dohodnutých termínov.