- JU -

v prvom mesiaci 200 položiek zaúčtovaných 100 % zľava

- PU -

v prvom mesiaci prvých 200 zaúčtovaných položiek v denníku 100 % zľava

- PaM -

100% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

Referencie

Mám skúsenosti s vedením účtovníctva a poradenstva vo Firmách vykonávajúce obchodnú činnosť v oblasti:

  • automobilného priemyslu

  • potravinárskeho priemyslu-mraziarne, mäso,hydina

  • kovospracujúceho priemyslu

  • nákladná doprava

  • finančné služby