- JU -

v prvom mesiaci 200 položiek zaúčtovaných 100 % zľava

- PU -

v prvom mesiaci prvých 200 zaúčtovaných položiek v denníku 100 % zľava

- PaM -

100% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

Cenník paušálov – ÚčtovníctvoPOČET POLOŽIEK NEPLÁTCA DPH PLÁTCA DPH
od 0 do 100 60,– € 70,– €
od 101 do 200 105,– € 125,– €
od 201 do 300 155,– € 190,– €
od 301 do 400 205,– € 245,– €
od 401 do 600 335,– € 390,– €
od 601 do 1000 555– € 660,– €

Podvojné účtovníctvoPOČET POLOŽIEK NEPLÁTCA DPH PLÁTCA DPH
od 0 do 100 75,– € 95,– €
od 101 do 200 155,– € 190,– €
od 201 do 300 245,– € 280,– €
od 301 do 400 325,– € 370,– €
od 401 do 600 465,– € 550,– €
od 601 do 1000 775,– € 810,– €